TransPhotoTransPhotoUrban Electric Transit

Строителство на 3 метродиаметър - етап 3

Строителството ще продължи с етап 3 в участъка ул. Ильо Войвода — бул. Владимир Вазов — ж.к. Левски Г — Автостанция Изток с 4 метростанции. Очаква се строителството да започне по-късно от строителството на етап 2 в периода 2018-2022 година.

За сега са предвидени за изграждане 4 метростанции с 4 километрово трасе.
Избраните за строителство станции с прилежащи участъци са:
  • МС 01 — до Автостанция Изток и бул. Ботевградско шосе
  • МС 02 — на бул. Владимир Вазов между ул. Поп Груйо и ул. С. Доспевски (ж.к. Левски Г)
  • МС 03 — на бул. Владимир Вазов и ул. Витиня
  • МС 04 — на бул. Владимир Вазов и ул. Васил Кънчев[*1]
Планувано е изграждане на голямо метродепо Враждебна.

За третия етап на диаметъра, който е по бул. „Владимир Вазов”, също има готов проект. Ако има осигурено финансиране, ще стартира работа и по него. [*2]


Метростанции, предстоящо строителство 2018-2022

Метростанция 01 - до Автостанция Изток и бул. Ботевградско шосе Станцията е на естакада, разположена до колелото на трамвай №22 северно от бул. Ботевградско шосе. Върху колелото се предвижда изграждане на буферен паркинг и автогара. Станцията е с един пътнически (достъпен за гражданите) перон, който е и по-широк и един по-тесен служебен перон (който най-вероятно ще обслужва излизащи на линия топли и студени резервни състави). Касовата зала и вестибюлът на станцията са под перонната зала на ниво терен. По структура станцията е сходна с вече съществуващата МС Ломско шосе в ж.к. Връбница.

Веднага след станцията, в посока ж.к. Левски естакадата продължава покрай улица, която ще се построи заедно с метрото и се спуска в рампа преди завоя, водещ трасето към бул. Владимир Вазов. Маневрата за смяна на коловоза на съставите напускащи станцията ще се извършва чрез обикновена стрелка след станцията (аналогично с монтираната след МС Ломско шосе). Дължината на станцията е 102 метра. Широчината на пероните е съответно 4,5 метра за пътническия и 3,0 за служебния. Станцията, подобно на всички станции от линията ще е със стъклени прегради, предпазващи пътниците от инцидентно падане на коловозите, както и (ако се изпълнят с височината на плафоните, не само с посочените 1,50 метра) от метеорологичните условия в естакаданите станции. Както знаем, трасето на естакадите няма да е покрито, по подобие на Първи и Втори метродиаметър. Достъпът до пътническия перон ще се осъществява чрез стълбище, единичен ескалатор и асансьор.[*1]

Метростанция 02 - на бул. Владимир Вазов между ул. Поп Груйо и ул. С. Доспевски (ж.к. Левски Г) Станцията е подземна, разположена в оста на бул. Владимир Вазов между ул. Поп Груйо и ул. С. Доспевски. Станцията е със странични перони с две каси – по една за всеки перон. Безплатната смяна на посоката на тази станция няма да е възможна, както и няма да е възможно станцията да се използва като подлез под булеварда. Дължината на станцията е 118 метра, широчината на пероните е еднаква и е около 4 метра. Достъпът до пероните ще се извършва от самостоятелни подлези, с две стълбищни клетки всеки, водещи до касите и входните вестибюли за пероните.[*1]

Метростанция 03 - на бул. Владимир Вазов и ул. Витиня След станция 02-III трасето продължава подземно под бул. Владимир Вазов, като веднага след ул. Поп Груйо преминава в траншея и се изравнява с терена на бул. Владимир Вазов. По моста преминава аналогично с вече изградения автомост над . Въртопо по Първи метродиаметър. Станция 03-III е разположена веднага след моста над р. Сухата река. Станцията е наземна, подобно на МС Мусагеница от Първи метродиаметър. Достъпва се от два подлеза, разположени от двете страни на бул. Владимир Вазов.[*1]

Метростанция 04 - на бул. Владимир Вазов и ул. Васил Кънчев След станция 03-III трасето премоства пътен възел Владимир Вазов – Резбарска и в острова преди възела потъва под терена, като следва южната стена на речния канал, разположен в средата на бул. Владимир Вазов. Станция III-04 се намира източно от ул. Васил Кънчев и е разположена изцяло под терена, както на платното, така и на реката. Станцията е със странични перони, един вестибюл и общо два изхода – по един от всяка страна на бул. Владимир Вазов.[*1]

Метродепа

Метродепо Враждебна Депото е разположено в терен северно от Летище София. То разполага с административна сграда, три халета за домуване на съставите, две за поддръжка и едно за почистване. Общият капацитет на депото е 30 състава. Коловозите в двора на депото са служебни, изходни (към трасето) и маневрени.

Основните два коловоза на трасето напускат терена на депото и с остра крива преминават над бул. Източна тангента и бул. Ботевградско шосе, където достигат първата станция от линията.


Източници:
* 1 - Източник: www.spasimetroto.org; Станции.
* 2 - oт 14.01.2016; Автор: Теодор Николов; Източник: в.к. Строител; Проф. д-р. инж. Стоян Братоев: Строителите да се стягат за работа .
Към страницата: Етап 2 Строителство на 3 метродиаметър
Към страницата с метродиаметри 1,2 и 3 >>тук<<.
Flag Counter Изготвил: Petko21; Информацията е последно актуализирана на: 29.03.2016 г.