TransPhotoTransPhotoГородской электротранспорт
Болгария  
Софийска област

Белчин

Редактор: Petko21.

Сообщить о неточности на странице  ·  Изменения в БД

Комментарии: все · фуникулёр

Быстрый поиск ТС

Номер:

Поиск фото по маршруту

Маршрут:

Предприятия фуникулёра


Фотогалереи ГЭТИнформация

Белчин - Фуникуляр

BG
Белчин е село в община Самоков, Софийска област. С население 402 души (според ГРАО от 15.03.2016 г.)

Фуникуляра свързва село Белчин с Музейния комплекс — крепост "Цари мали град". Фуникуляра е изграден през 2013 година и открит на 18.07.2013 г., заедно с възстановяването на крепостта.
Фуникуляра е с 2 станции — горна и долна. Като има само един вагон, който обслужва линията. Побира 8 души и пътуването трае около 3 минути в посока. Билета закупен за фуникулера важи за целия музеен комплекс, това включва крепостта, църквата и музея.

Работно време на фуникуляра:
→ Сряда — Неделя: 09:00 — 16:30 часа.
→ Профилактика/Неработни дни: Понеделник и Вторник.
През работно време, има ежедневна профилактика в промеждутъка от 12:00 — 13:15 ч.
При влошени метеорологични условия съоръжението не работи.

EN
Belchin-Funicular

Belchin is a village situated in the municipality of Samokov, Sofia region. With a population of 402 people (as of 3/15/2016, the GRAO)

Funicular connects the village with the Museum complex Belchin - Fortress "Tsari Mali grad." Funicular was built in 2013 and opened on 18.07.2013, the together with the restoration of the fortress.
Funicular is 2 stations - top and bottom. There is only one car that serves the line. Accommodates a 8 people and the trip lasts about three minutes in direction. Tickets purchased for funicular valid throughout museum complex that includes fortress, church and museum.

Working hours of the funicular:
→ Wednesday - Sunday: 09:00 to 16:30 .
→ Prophylaxis / days off: Monday and Tuesday .
During working hours, there is daily prophylaxis in the gap 12:00 to 13:15
In adverse weather conditions the facility is not working.

Flag Counter

Активные фотографы города

1-е место: Petko21 — 5 фото
2-е место: KRAKOMOBILA — 4 фото

Полный список фотографов

   

Новые фотографии